6. Transparència.

El Think Tank està organitzat de tal manera que qualsevol associat pot participar en les reunions dels coordinadors del grup i pot controlar els ingressos i les despeses de l’Associació dins la [...]

page 1 of 2